ANSYS

Anténne a satelitné systémy , kamerové systémy

DIGI - TV

STV Balík

2 programy

0 Sk

1.STV1

2.STV2

UPOZORNENIE: Objednať si výlučne bezplatný STV balík je možé len pri kúpe (v 1 sume) Zariadení alebo vnútornej jednotky a Karty a po podpísaní čestného prehlásenia, ktoré je súčasťou preberacieho protokolu; na predmetný balík sa žiadna akcia nevzťahuje.
Ak máte záujem výlučne o STV balík, môžte si zariadenie s kartou zakúpiť na našich pobočkách : zoznam pobočiek

Základný balík. (+STV Balík)
40 programov.
290 Sk

3. Film+ Slovakia
4. Eurosport
5. Cartoon Network
6. AXN
7. Spektrum
8. Jetix
9. Minimax
10. A+
11. Discovery Channel
12. Animal Planet
13. Discovery Civilisation
14. Discovery Science
15. Discovery Travel & Living
16. Hallmark
17. MTV
18. VH1
19. Reality TV
20. Romantica
21. Travel
22. Spice Platinum**
23. Galaxie Sport
24. Music Box
25. Markíza
26. JOJ
27. TA 3
38. Film Box
39. ÓČKO
30. Moooby TV*
31. Nautik TV*
32. Sport 1
33. Viasat Explorer
34. Viasat History
35. Pro TV International
36. ČT 1
37. ČT 2
38. ČT 24
39. National Geographic
40. TV Craiova / Playboy TV

* voľne, ak chcete sledovať Mooby a Nautik TV citajte tu.

** 24h denne, program pre dospelých - zabezpečujeme kódovanie

Extra.I.balík (+STV Balík +Základný balík)
50 programov
330 Sk

41. MTV 1
42. MTV 2
43. ATV
44. HÍR TV
45. Duna
46. Story
47. RTL KLUB
48. Film+
49. COOL
50. Viasat 3

HBO Pak (HBO + HBO2)
240 Sk

51. HBO

52. HBO2

Cinemax
180 Sk

53. Cinemax

MaxPak (HBO + HBO2 + Cinemax)
310 Sk